DZIECKO:

 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • przygotowywanie do sprawdzianów;
 • utrwalanie bieżącego materiału szkolnego;
 • gry i zabawy edukacyjne;
 • ćwiczenia grafomotoryczne;
 • zajęcia twórczego i kreatywnego myślenia;
 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia wspomagające procesy uwagi;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki;
 • zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia ortograficzne;
 • zajęcia z języka angielskiego;
 • opiekę wykwalifikowanej kadry,
 • zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji,
 • zajęcia w dni wolne od nauki w szkole.

 Zajęcia odbywają się w kameralnej atmosferze umożliwiającej indywidualizację pracy z dzieckiem.

DOROSŁY:

 • indywidualne wsparcie w wychowaniu dziecka;
 • porady psychologa i pedagoga;
 • zajęcia w ramach Szkoły dla Rodziców;
 • możliwość obserwacji pracy własnego dziecka podczas zajęć;
 • warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

 

Doprowadzamy i odbieramy dzieci ze szkoły po indywidualnych ustaleniach z rodzicami – usługa ograniczona terytorialnie.