Jesteśmy prywatną Świetlicą Edukacyjną dla dzieci i dorosłych. Głównym celem naszej działalności jest stworzenie miejsca, w którym w miłej i przyjaznej atmosferze, bezpiecznie i twórczo spędzą czas po szkole dzieci, a wsparcie i pomoc w wychowaniu swoich pociech otrzymają dorośli.

Głównym zadaniem świetlicy jest profesjonalna pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki i zabawy oraz przygotowywanie do samodzielnej pracy umysłowej.

Dzieciaki rozwiną u nas swoje zainteresowania i uzdolnienia. Pod okiem wykwalifikowanej kadry w kameralnych warunkach odrobią lekcje, przygotują się do sprawdzianów, uzupełnią braki związane z nieobecnością w szkole. Wsparcie otrzymają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mające trudności dydaktyczno – wychowawcze. Szczególną opieką otoczymy dzieci 6-letnie, które rozpoczynają trudny okres adaptacyjny w szkole. Pomożemy efektywnie uczyć się i przygotowywać do lekcji czwartoklasistom, którzy wchodzą w nowy etap edukacyjny.

Postaramy się o podwyższenie kompetencji wychowawczych dorosłych.

 

Organizujemy opiekę w okresie ferii zimowych oraz wakacji,

jak również w dni wolne od nauki w szkole.

 

Świetlica czynna jest w godzinach 7:30 – 18:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

W dni wolne od zajęć w szkole w godzinach 8:00-17:00.

W weekendy świetlica jest zamknięta.

W indywidualnych i okazjonalnych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy świetlicy, jak również wcześniejszego jej otwarcia.