Kwoty abonamentów miesięcznych uzależnione są jest od ilości dni w tygodniu w jakie dziecko uczęszcza do świetlicy.

 

Zajęcia dodatkowe:

  • 35 zł za zajęcie w przypadku zajęć grupowych
  • 45 zł za zajęcie w przypadku zajęć indywidualnych

 

Konsultacje psychologa, pedagoga wg. indywidualnych ustaleń.

 

Jesteśmy otwarci na inne warianty korzystania z naszej świetlicy.  Zapraszamy do indywidualnego kontaktu – przedstawimy korzystną dla Państwa ofertę.

 

Wpisowe:

Wpisowe to opłata jednorazowa,  obejmująca rezerwację miejsca w przypadku pobytu na zasadzie abonamentu.  Nie podlega zwrotowi zarówno w razie nie rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach świetlicy, jak również przerwania uczestnictwa w późniejszym okresie. Po rozpoczęciu uczestnictwa obejmuje indywidualną diagnozę potrzeb rozwojowych dziecka i zakup stosownych pomocy edukacyjnych do pracy.