Ewa_Wolińska

Ewa Wolińska – Wendt

Absolwentka  Uniwersytetu  Gdańskiego, nauczyciel  edukacji  wczesno-
szkolnej z logopedią, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie (WZ w Sopocie), psycholog, 8-letnie doświadczenie w pracy
z dziećmi.

Wsparcie merytoryczne i metodyczne:

Renata_Wolinska

Renata Wolińska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel edukacji wczesno-
szkolnej,  pedagog  szkolny,  psychoprofilaktyk  uzależnień  dzieci
i młodzieży, terapeuta dzieci z deficytem uwagi, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i WSHE w Elblągu, 30 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, wieloletnie doświadczenie w prowa-
dzeniu Szkoły dla Rodziców.