PONIEDZIAŁEK 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK 

 

 

10:00-11:00 

Rozwój potencjału dzieci – warsztaty psychoedukacyjne.

klasy I-III

  

10:00-11:00

Zajęcia twórczego  i kreatywnego myślenia

10:00-11:00

Wspomaganie nauki czytania i pisania – klasy II-III

 

  

  

 

14:00-15:00

Trening uwagi dla dzieci z deficytem uwagi.

klasy IV-V

prowadząca: Renata Wolińska

 

15:10-16:10

Zajęcia dla uczniów klas IV stymulujące rozwój kompetencji matematycznych.

prowadząca: Renata Wolińska

 

 

 
 

16:15-17:15 

Robotyka We.Do 2.0

prowadzący:Edukido

16:00-17:00 

Rozwój potencjału dzieci – warsztaty psychoedukacyjne.

klasy O-III

 16:00-17:00

Zajęcia plastyczno – techniczne

 

 

 

Oferowane przez nas zajęcia:

 • Zajęcia twórczego i kreatywnego myślenia – zajęcia kreatywnego myślenia – ich celem jest wykształcenie umiejętności nieszablonowego myślenia. Dzieci nauczą się przeformułowania problemu dającego szansę rozwiązania go nowymi metodami. Zdolność do twórczego myślenia nie jest wyłącznie darem nielicznych jednostek, ale naturalną zdolnością wszystkich ludzi. Twórcze myślenie można rozwijać!
 • Zajęcia logicznego i matematycznego myślenia – umiejętność logicznego i matematycznego myślenia to, w wielkim skrócie, zdolność wyciągania trafnych wniosków z posiadanych danych. To, co dzieje się w naszej głowie podczas szybkiej analizy zaistniałej sytuacji, to właśnie proces logicznego myślenia. Doskonaląc tę umiejętność, warto pamiętać, że najskuteczniejszą metodą uczenia się jest doświadczenie. Podczas zajęć dzieci bawiąc się rozwijają się w dobrym klimacie i w oparciu o pozytywne emocje. Warto uczestniczyć takich zajęciach od dziecka, gdyż umiejętność wykorzystania logicznego i matematycznego myślenia towarzyszy nam przez całe życie i to dzięki niemu rozwiązujemy problemy oraz podejmujemy decyzje.
 • Zajęcia wspomagające procesy uwagi – ich celem jest wykształcenie umiejętności utrzymania uwagi na istotnych bodźcach, co ma decydujące znaczenie w zdobywaniu umiejętności szkolnych. Podczas zajęć  dzieci nauczą się gospodarowania swoją uwagą i ignorowania bodźców rozpraszających.
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne – zainteresowania i skłonności do rozwiązywania zadań matematycznych w życiu niektórych pojawiają się bardzo wcześnie. Dzieciaki te charakteryzują się  wysoką wydajnością pracy w dziedzinie matematyki oraz małą podatnością na zmęczenie w czasie wykonywania zadań i rozwiązywania łamigłówek matematycznych. Mózg dzieci uzdolnionych matematycznie ukierunkowany jest na wyodrębnianie z otaczającego świata bodźców o charakterze stosunków przestrzennych, liczbowych oraz symboli matematycznych. Nie wystarczy dostrzec szczególne  uzdolnienia dziecka, trzeba je umieć rozwijać. Dzieci zdolne wymagają szczególnej opieki. Potrzebują wsparcia i dbałości o rozwój ich wspaniałych możliwości.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki – poprzez różnorodność zadań i ćwiczeń w formie gier i zabaw dzieci z łatwością osiągają sukcesy i pożądane wyniki. Zabawowe formy przezwyciężania niepowodzeń w uczeniu się matematyki przyczyniają się do podtrzymywania zainteresowania i ciekawości, koncentracji uwagi, pamięci spostrzegawczo-wzrokowej i słuchowej.
 • Zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania – zajęcia przeznaczone dla dzieci mających trudności w nauce czytania i pisania lub dla dzieci, które chciałyby dodatkowo poćwiczyć. Wspomagają one funkcjonowanie analizatora wzrokowego, słuchowego, motoryki małej. Program zajęć polega na połączeniu elementów nauki i zabawy.
 • Zajęcia logopedyczne – w prawidłowym rozwoju dziecka mowa odgrywa niezwykle ważną rolę. Jej zaburzenia powodować mogą nie tylko trudności w komunikacji, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Zajęcia logopedyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Praca polega zarówno na nauce, jak i zabawie.
 • Zajęcia ortograficzne – opanowanie zasad ortograficznych wymaga systematyczności i wytrwałości w pracy. Zajęcia te opierają się zarówno na nauce jak i zabawie. Poprzez rebusy, zagadki, krzyżówki, łamigłówki czy też gry dydaktyczne dzieci chętniej uczą się się trudnych dla nich zasad.
 • Robotyka z klockami LEGO prowadzone przez EDUKIDO – Niech Twoje dziecko pozna świat niesamowitej robotyki i podstaw programowania z Edukido. Razem zbudujemy i ożywimy wiele modeli np. spirograf, most zwodzony, monorail, wiertarkę stołową, a także wiele wiele innych konstrukcji. Podczas zajęć każde dziecko samodzielnie lub z pomocą instruktora Edukido buduje robota z wykorzystaniem silnika i czujników ruchu, programują polecenia, a następnie wykonują serię interdyscyplinarnych doświadczeń, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności w dziedzinie nowych technologii. Na zajęciach z Edukido dzieci poznają różne sposoby rozwiązywania problemów, uczą się logicznie wnioskować, poznają zasady działania maszyn, a przede wszystkim świetnie się bawią, gdy garść klocków zostaje ożywiona.
 • Warsztaty plastyczno – techniczne – zajęcia opierać się będą na wykorzystaniu różnych technik: m.in. masa piaskowa, porcelanowa, glina, recykling, decoupage. Do prac niejednokrotnie wykorzystywać będziemy dary natury.  Warsztaty te będą wspierały twórcze i kreatywne myślenie, wyobraźnię oraz zdolność manualną.
 • Rozwój potencjału dzieci – warsztaty psychoedukacyjne  celem tych zajęć jest rozwijanie inteligencji dziecka jednocześnie zwiększając sprawność fizyczną, umożliwienie łatwiejszego startu w wyzwaniach, które czekają na dziecko, pobudzanie ciekawości i motywacji dziecka do rozwoju osobistego. Podczas zajęć zadbamy, aby Twoje dziecko odnalazło przestrzeń na rozwijanie pasji, odkryjemy mocne strony, stworzymy warunki do nauki i zabawy, pomożemy zbudować pozytywny wizerunek własnej osoby. Realizowane będą następujące bloki tematyczne (ćwiczenia i trudność zadań indywidualnie dopasowane do grup):
  • Stawianie sobie celów
  • Odnajdywanie mocnych stron
  • Praca nad słabymi stronami
  • Pewność siebie
  • Praca w grupie
  • Tolerancja
  • Motywacja do nauki
  • Asertywność
  • Rozwiązywanie sytuacji problemowych
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Organizacja czasu
 • Język angielski.

 

Jesteśmy otwarci na Państwa prośby i w ramach naszych możliwości możemy organizować inne zajęcia, spełniające Państwa potrzeby.

Terminy ustalane są w oparciu o plany lekcji osób zainteresowanych zajęciami. 

Istnieje możliwość umówienia się na indywidualne zajęcia. W tym celu prosimy o kontakt: 662-617-777.